Điều khoản

Trang web có địa chỉ dulichitalia.com.vn (sau đây gọi tắt là “Website”) thuộc quyền sở hữu và điều hành của cá nhân (gọi tắt là “DulichItalia”). Quý khách truy cập Website này được xem như là đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều kiện và Điều khoản”).Vì thế trước khi tiếp tục, xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau:

 

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

1. Thông tin trên Website này không đảm bảo tính chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh và Website có thể có các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. DulichItalia không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật, hay tính chính xác cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên Website. Do đó, quý vị nên kiểm tra tính chính xác và tính hoàn chỉnh của tất cả các thông tin được đăng tải trước khi quyết định sử dụng thông tin do Website cung cấp.

2. DulichItalia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, hoặc do hậu quả của các vấn đề có liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc sử dụng Website hoặc Các Trang Liên Kết, chậm trễ hoặc không thể sử dụng Website hoặc Các Trang Liên Kết. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ việc lỗ lãi, gián đoạn kinh doanh, mất mát chương trình hoặc dữ liệu khác,truyền tải bất kỳ loại virus nào có thể lây nhiễm thiết bị của quý khách, thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc hư hỏng, điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác như không có khả năng truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của quý khách, truy cập trái phép , trộm cắp, lỗi hệ điều hành, hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác ngay cả khi DulichItalia nhận thức được có khả năng xảy ra những thiệt hại như thế.

3. DulichItalia có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc nâng cấp Website và cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ hay chương trình được giới thiệu trên Website này (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4. DulichItalia có thể dừng hoạt động của Website này vì công tác hỗ trợ, bảo trì, để cập nhật nội dung hay vì bất kỳ lý do nào khác mà không cần thông báo trước.

5. DulichItalia bảo lưu quyền đình chỉ truy cập vào Website này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

 

BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

 

1. Các tên thương mại,tên sản phẩm, tên dịch vụ, logo và nhãn hiệu (gọi chung là “Nhãn hiệu”) cũng như phần nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website được bảo hộ theo quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc quyền sở hữu của DulichItalia hoặc các nhà cung cấp nội dung và/hoặc bên cấp phép.

2. Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải Nhãn hiệu và Nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện tử, sao chép cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của DulichItalia. Quý khách đồng ý rằng các Nhãn hiệu và Nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại.

 

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

 

 

Website này có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba (“Các Trang Liên Kết”) để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin của quý khách. DulichItalia không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên Các Trang Liên Kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên Các Trang Liên Kết. Quý khách có trách nhiệm quyết định về việc các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung ứng qua Các Trang Liên Kết này có phù hợp với mục đích sử dụng của quý khách không. Các trang web khác có thể bao gồm liên kết đến trang này mà DulichItalia không kiểm soát. Việc bao hàm những liên kết như thế (bao gồm cả Các Trang Liên Kết trên Website này) không chứng tỏ bất kỳ sự bảo lãnh, hỗ trợ hoặc đồng ý nào về nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, chính sách hoặc các tư liệu khác trênWebsite này.

 

 

PHÁP LUẬT

 

 

Điều khoản và điều kiện này, cùng, với việc truy cập và sử dụng Website của quý khách được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Trong trường hợp sử dụng trang này, quý khách phải đảm bảo không sử dụng Website này vì mục đích trái quy định của pháp luật hoặc bị cấm theo các Điều khoản và Điều kiện này.

 

 

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

 

1. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm với các rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng Website này. Tất cả tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình và dịch vụ cung cấp trên Website này không được bảo đảm dưới mọi hình thức dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm (nhưng không giới hạn) tính khả dụng với mục đích nhất định, hay việc không xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản của bên thứ ba. DulichItalia sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm rằng Website sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi.

2. Quý khách hiểu và đồng ý rằng nếu quý vị tải hoặc thu nhận tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình hoặc dịch vụ, quý khách sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro hoặc thiệt hại có thể xảy ra, bao gồm việc mất dữ liệu hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy tính của quý vị.

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

 

1. Các điều khoản, điều kiện khác hoặc điều khoản, điều kiện bổ sung có thể được áp dụng cho các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cụ thể do Website cung cấp. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra, các điều khoản, điều kiện và thông báo khác hoặc bổ sung như thế sẽ được áp dụng thay cho các Điều khoản và Điều kiện này.

 

2. DulichItalia có quyền thêm, thay đổi, xóa bất kỳ Điều khoản và Điều kiện sử dụng hoặc việc cung cấp, sản phẩm và chương trình mô tả trên Website này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật thay đổi. Khi quý khách tiếp tục sử dụng và/ hoặc truy cập vào Website này thì mặc nhiên quý khách đã đồng ý với từng và tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong Website này.